home intro projecten referenties vacatures contact
kantoor TechMasters is een onafhankelijk ingenieursbureau voor het in opdracht uitvoeren van ontwikkeling, ontwerp en engineering.

Vakgebieden
Lichte machinebouw, fijnmechanica en precisietechnologie.

lees meer over onze dienstverlening           pijl

leveringsvoorwaarden
produkten Meet en testopstellingen produktiemiddelen
Produkten
Ontwikkeling, (her)ontwerp en (value)engineering van (serie) producten
Meet- en testopstellingen
Speciale opstellingen voor onderzoek (validatie, kalibratie, duurtest) en procesontwikkeling
Productiemiddelen
Van hulpgereedschappen (tooling) tot product-specifieke machines

lees meer ============== pijl lees meer============== pijl lees meer============== pijl